Treoirleabhar & Acmhainní do Mhúinteoirí

Tá Treoirleabhar & Acmhainní ar fail do mhuinteoirí do gach leibheál. Mínítear an réasúnaíocht agus an bunchreat don tsraith MMF sa Treoirleabhar.  Tugtar comhairle maidir le cur i bhfeidhm na sraithe. Ba chóir caithfí leis an Treoirleabhar mar chuid den oiliúint ar fad atá le fáil ar líne, oiliúint a mholtar duit a dhéanamh ar: www.misemarfhoghlaimeoir.com Tá físeáin ar fáil do mhúinteoirí freisin chun an clár a chur i bhfeidhm sa rang. Tá réimse trealamh ar fáil sna Aguisiní.

MMF3 Teacher Guide and Resources
MMF4 Teacher Guide and Resources
MMF5 Teacher Guide and Resources