TACAÍONN ‘MISE MAR FHOGHLAIMEOIR’
LE CEANNAIRÍ

  • Cuirtear creat ar fáil chun tacú le 30 Ráiteas de Chleachtas Ardéifeachtach ón gcreat nua maidir le féinmheasúnú scoile (Ag Breathnú ar an scoil againne: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna 2016).
  • Cuirtear bunchloch thacaíochta ar fáil do chomhaid thacaíochta an fhoghlaimeora ina gcuireann an foghlaimeoir a mheonta faoin bpróiseas foghlama in iúl agus ina riantar a aitheantas thar tréimhse ama
  • Cothaítear folláine an fhoghlaimeora trí chumasú, trí fhreagracht, trí úinéireacht agus trí ghuth a thabhairt dó san fhoghlaim
  • Tacaítear leis an gclár AISTEAR trí meon foghlama a fhorbairt agus trí páistí a spreagadh chun iad féin a shamhlú mar fhoghlaimeoirí cumasacha.
  • Comhlíontar na spriocanna le haghaidh MDF agus tacaítear le múinteoirí agus iad ag cloí le polasaithe measúnaithe reatha
  • Cuirtear fíorchreat ar fáil le haghaidh aitheantas agus fhreagracht an fhoghlaimeora i rith na scoilbhlianta
  • Cuirtear guth, freagracht agus éifiúchtúlacht an fhoghlaimeora i gcroílár an chleachtais scoile
  • Cuirtear creat comhleanúnach forbarthach céimneach ar fáil chun guth an fhoghlaimeora a rianú trí mhodheolaíochtaí ‘Measúnú don Fhoghlaim’ (MDF), trí dheiseanna féinmheasúnaithe agus piarmheasúnaithe, trí úsáid ruibricí agus deiseanna freagartha.
  • Cuirtear léargas de dhearcadh saoil an pháiste ag idirthréimhsí ar fáil chomh maith le léargas ar an eispéireas de bheith ag dul i dtreo na foghlama agus de bheith mar fhoghlaimeoir