TACAÍTEAR LE MÚINTEOIRÍ SA TSRAITH ‘Mise Mar Fhoghlaimeoir’:

 • Cuirtear creat ar fáil chun guth an fhoghlaimeora a rianú
 • Cothaítear folláine, freagracht agus éifeachtúlacht an fhoghlaimeora
 • Déantar taifeadadh ar dhearcthaí foghlaimeoirí fúthu féin
 • Cuirtear léargas iomlánaíoch ar fáil d’fhoghlaimeoirí
 • Cinntítear cothromaíocht sa Chárta Tuairisce bliantúil
 • Daingníter na Comhaid Thacaíochta d’fhoghlaimeoirí
 • Tacaítear le 30 Ráiteas de ‘Cleachtas Ardéifeachtach’ i ‘Ag Breathnú ar an scoil againne: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna 2016’.
 • Tacaítear le teicnící measúnaithe múnlaithigh
 • Cuimsítear sonraí chun pictiúr soiléir den fhoghlaimeoir a chur a fáil
 • Fáiltítear roimh pháirtnéireacht na dtuismitheoirí
 • Cuirtear léargas den fhoghlaimeoir ar fáil ag idirthréimhsí, léargas a bhíonn riachtanach d’ionadaithe agus do pharaphroifiúnsaigh
 • Spreagtar foghlaim fadsaolach agus dea-nósanna meoin fadsaolacha
teachers