Uirlisí na Foghlama – Guth an Fhoghlaimeora – Freagracht an Fhoghlaimeora

Mise Mar Fhoghlaimeoir

Clár Nua – Ag Cothú Foghlaim ‘Conas Foghlaim’

Ag cur i láthair… Mise Mar Fhoghlaimeoir
Físeán Eolais do Thuismitheoirí – Mise mar Fhoghlaimeoir

Mise Mar Fhoghlaimeoir

 

Is í Suzanne Nic Pheaircín, Síceolaí Forbartha & Oideachais, údar an chláir ‘Mise Mar Fhoghlaimeoir’. Cabhraíonn an clár praiticiúil seo le foghlaimeoirí foghlaim ‘conas foghlaim’. Cabhraíonn an clár le páistí tuiscint a fháil orthu féin mar fhoghlaimeoirí agus teacht ar an tslí is fearr ina bhfoghlaimíonn siad féin. Chomh maith leis sin, cabhraíonn sé le daoine eile tuiscint a fháil ar dhearcadh saoil agus ar mheon an fhoghlaimeora.

Leabhar Taifead Dalta & Leabhrán Meastóireachta