TACAÍONN ‘MISE MAR FHOGHLAIMEOIR’ LE TUISMITHEOIRÍ:

  • Cuirtear ar an eolas tú faoi na dearcthaí atá ag do pháiste faoin scoil agus faoin bhfoghlaim
  • Cumasaítear tú chun tacú le do pháiste agus é ag dul i dtreo na foghlama agus é mar fhoghlaimeoir
  • Cuirtear peirspicíocht fhorbraíoch de do pháiste ar fáil – cé hé mar fhoghlaimeoir agus cad iad na slite is fearr ina bhfoghlaimíonn sé
  • Spreagtar folláine, guth, freagracht agus éifeachtúlacht an fhoghlaimeora
  • Cuirtear cothromaíocht ar fáil sa Tuairisce Scoile mar bíonn léargas ann ar thuiscint an pháiste air féin mar fhoghlaimeoir
  • Cuirtear straitéisí ar fáil do thuismitheoirí chun tacú le meon foghlama éifeachtach agus le scileanna foghlama fadsaolacha dá bpáistí
  • Cuirtear léargas riachtanach ar fáil ar do pháiste ag idirthréimsí sonracha
  • Bailítear croinic den éispéireas de bheith ag dul i dtreo na foghlama agus de bheith mar fhoghlaimeoir trí na scoilbhlianta